Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en krachten, met behulp van Zijn kruis, ons leven inrichten en den weg daarin vinden. En verkeeren daarbij in de meening, dat deze gedachten en krachten, die wij bij Jezus Christus vinden, onder omstandigheden ook op andere plaatsen der menschelijke historie, bij andere leiders en profeten, ja, in andere religies zouden kunnen gevonden worden. Maar daar (zoo meenen wij) bij dien wonderbaren Man Jezus van Nazareth vinden wij ze in bizonderen rijkdom en aantal. En daarom zoeken we ze bij Hem. En dit ons zoeken van die gedachten en krachten bij Jezus om er ons van te bedienen en er ons mede te helpen, dat zou dan ons Christendom zijn.

Maar, is dat werkelijk Christendom? Is dat niet veeleer en op zijn wijze niets dan heidendom? Want, wat noemen wij heidendom? Het kenmerkende van al datgene, wat wij als heidendom kennen, bestaat daarin, dat de mensch uitgaat van de gedachte, dat er hier en daar allerlei, uit de diepte der godheid zelf stroomende krachten zijn, welke aan enkele uitverkorenen en begenadigden, aan de homines religiosi, aan de heiligen en profeten, ten deel vallen. En dat het er

Sluiten