Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om gaat, door bemiddeling van deze heiligen en profeten zich van dit heilsgoed, hetwelk aan de begenadigden is ten deel gevallen, te bedienen. Zoodoende wordt men zelf bezitter van deze krachten en kan daardoor zich en anderen helpen. Het zoeken en vinden van deze krachten, het bezoeken van en het behooren tot de kringen van diegenen, die zich om de religieuse leiders en profeten scharen, het ontvangen van en begenadigd worden door deze krachten en gedachten, dat alles is wel geen eenvoudige en gemakkelijke zaak, het is omgeven van groote verborgenheden en er zijn wellicht geweldige offers en algeheele toewijding toe noodig. Eén ding echter is en blijft daarbij in alle religies steeds hetzelfde: het is in laatste instantie de mensch, die hier geeft en neemt, de mensch, die hier zoekt en vindt, de mensch, die zich, met behulp van zijn religie, zelf helpt.

Jezus Christus echter — dat is iets geheel anders. Want Jezus Christus — dat is de naam van Hem, door Wien' oiis onverbiddelijk duidelijk wordt: niet de mensch, nooit de mensch, ook niet de offerende, die zich toewijdende, religieuse mensch, maar God,

Sluiten