Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarachtig mensch is geworden, opdat wij menschen Gods zouden worden.

Twee woorden zeggen hier alles: Het woord genade. Het beteekent: het is werkelijk niet onze daad, het is Gods daad alleen, die ons redt. En in het woord genade inbegrepen, maar zóó daarin besloten dat het ons niet meer kan schaden, het woord zonde. Het beteekent: wij menschen zijn werkelijk zoo diep gevallen van den oorsprong van alle hulp en alle heil, dat wij nog slechts kunnen worden geholpen wanneer deze oorsprong, wanneer het vrije. Goddelijke begin zich tot ons nederbuigt. Jezus Christus is de werkelijkheid en het geheim, het geheim en de werkelijkheid van dit nederbuigen. Wij worden door Hem gered. Wij mogen niet meer voortgaan onszelf te willen redden. Wij mogen niet voortgaan zonder Jezus Christus zalig te willen worden. Hij maakt zalig. „Want Hij is onze Vrede." Wij moeten het alleen zien. En zien beteekent hier: wij moeten het ons laten zeggen door diegenen die het het eerst gezien hebben. Maar hoe zou men het zich kunnen laten zeggen, zonder het aanstonds met groote

Sluiten