Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den mensch is het conflict, de strijd; het dienen wordt belemmerd door het zich-laten-dienen.

Daarom is bij den mensch ook het dienen een bevel. Dient elkander 1 Dat wat heel die wereld onbewust volbrengt, moet de mensch bewust, met weten en willen volbrengen. In dien derden kring komt het gebod, het zedelijke bevel: hebt Uw naaste lief als uzelf.

Eén is er geweest, de mensch Jezus Christus, die daarin zijn levensroeping uitdrukte: de Zoon des menschen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

V. VANWAAR KOMEN WIJ?

Eerst thans kunnen wij iets dieper ingaan op de groote en oude vraag naar den oorsprong van alle dingen, naar het vanwaar. In wat wij tot nu toe besproken hebben, zijn ons twee dingen meer en meer duidelijk geworden: ten eerste, dat al ons kennen en weten een betrekkelijk weten is, zoodat wij de onvolkomenheid, het geloofskarakter van al onze wetenschap hebben gevoeld. In de tweede plaats hebben wij gezien, dat de wereld alleen te begrijpen is als een geheel, waarin ieder lid het andere dient. De wet van het dienen is de grondwet van het menschelijk, breeder nog, van het geheele wereldbestaan.

'Wenden wij ons dan ook tot de vraag : vanwaar komt dat alles ?' dan moeten wij met het tot nu toe besprokene zooveel mogelijk winst doen. Wij moeten ons hoeden voor al te krasse uitspraken, waar wij immers maar tastend aan de

Sluiten