Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Om niet verkeerd begrepen te worden, laat ik aan deze uitgave een kort woord voorafgaan. Het is allerminst mijne bedoeling om onzen Heidelbergschen Catechismus te veranderen of te verbeteren. Dat recht komt mij niet toe. De Kerken aüeen hebben het recht over haar belijdenis te oordeelen.

Wat ik hier aanbied, is een bescheiden poging, om wat in den Catechismus vervat is, meer bruikbaar te maken voor het onderwijs aan de jeugd. Ik heb daarbij getracht het catechetisch onderwijs eenigszins aan te vullen met het oog op de behoeften van onzen tijd. De indeeling in Zondagen is door mij, om den band met het verledene niet te verbreken, behouden. Alleen heb ik eene Zondagsafdeeling 8a ingevoegd over het Woord Gods, werd de Zondagsafdeeling SU in tweeën gesplitst, en de af deeling over den eed onder Zondag 86 behandeld. Zooveel mogelijk heb ik mij aangesloten aan het spraakgebruik van den Heidelbergschen Catechismus. Slechts waar ter verduidelijking een andere woordkeuze noodig was, heb ik beproefd die te gebruiken. De bewijsplaatsen onder den tekst zijn met zorg gekozen.

Indien het in de 17e eeuw aan Herman Faukelius vrij stond, om een ,^Kort Begrip der Christelijke religie" uit

Sluiten