Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Provinciaal Kerkbestuur stelde Kollum's kerkeraad in het ongelijk en daarmee was het conflict in Kollum een feit geworden.

De Ambtsdrager van den Haagschen koning wilde zich ook de rechten des Hemelschen Konings toeëigenen, hoewel hij daarvan geen Ambtsdrager was. In tegenstelling met sommige Burgemeesters dient gezegd te worden dat Burgemeester Witteveen hoegenaamd geen geweld heeft gebruikt maar legaal is gebleven.

Het was echter precies zooals de heeren — die van kerkrecht weinig afwisten — gelegen kwam.

In Tzum was de Classis Franeker van plan Ds. Fernhout te schorsen. Maar de verstandige notaris aldaar voorkwam dit door het Classicaal Bestuur vroegtijdig te adviseeren: Doe het niet, anders gaat het grootste deel van Tzum's kerk met haar Herder en Leeraar mee. Wacht liever rustig af, want een concientieus man als Ds. Fernhout raakt ge vanzelf kwijt.

En zoo was het.

In Tzum is toen het conflict met de Synode voorkomen, anders was daar precies gebeurd met Ds. Fernhout, wat nu te Kollum met Ds. van Kasteel en straks ook met Ds. Maan te Augustinusga zou gebeuren: schorsing en afzetting.

Het Kerkbestuur der Synodalen zette door, maar te Kollum waren kerkeraad en dominee eensgezind en handhaafden haar genomen kerkeraadsbesluit, daarbij voor eigen verantwoordelijkheid nemende de taak, ten opzichte van opzicht en tucht hun van Godswege opgelegd.

Dat was ook verreweg het beste.

Dat getuigt thans ook Kollum's Kerk. Al moesten ook de goederen worden losgelaten.

Vanaf de reformatie heeft de gemeente het vruchtgebruik der kerkelijke goederen moeten missen, omdat de Nederlandsche rechter de rechtsbevoegdheid der plaatselijke kerk niet kon erkennen in elk geval niet zag vanwege het reglement van 1816. Dit is onrecht. Het heeft echter de getrouwen in Kollum's Kerk nooit aan iets ontbroken.

Maar het conflict met de Synodalen, in Kollum begonnen, moest nu wel noodwendig aanleiding worden tot „erkennen" of „niet erkennen" van de straks te Kollum gekozen nieuwe kerkeraad. Veel zou afhangen van de Ringpredikanten die voor het eerst dienst moesten doen.

Sluiten