Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de gedachten en meeningen van het eigen arglistige hart! Alleen door het Woord van God als de onfeilbare en onbedriegeüjke uiting der gedachten en der raadsbesluiten Gods aan te nemen, kan de ziel rust vinden, en kan zij voor twijfel en vrees bewaard blijven. Wanneer God spreekt moet zekerheid er het gevolg van zijn, Hij moge de veroordeeling der goddeloozen of de verlossing der geloovigen uitspreken.

„O Heere, Uw Woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen". (Psalm 119 : 89.) Voor den eenvoudige maakt Zijn woord alles in orde. „God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens menschen kind, dat het Hem berouwen zou!"Zou Hij het zeggen, en niet doea, of spreken, en niet bestendig maken?" (Num. 23 : 19.)

Maar gij vraagt wellicht, hoe kan ik er zeker van zijn, dat ik het rechte geloof heb? Hierop is maar één antwoord: „Stelt gij uw vertrouwen op den

Sluiten