Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij nog nooit bedrogen, en zaï nei ^ zeker nooit doen." Welnu, ik vraag u nog eens: Waarom gelooft gij nu? Gelooft gij, omdat gij in u het juiste o-evoel ontdekt? O neen! gij gelooft, omdat uw vriend volkomen vertrouwen verdient. Evenzoo is het met de blijde boodschap, die God mij in Zijn Woord meêdeelt. Ik geloof ze, omdat Hij, die ze mij brengt, niet liegen kan, omdat Hij miin geheel en onbepaald vertrouwen waardig is. Ik zie niet op mijn p-eloof, maar op Hem, die tot mij spreekt; en op Hem ziende, roep ik uit: Ja Hij is waardig, dat ik Hem gehee vertrouw; Hij kan niet liegen, Hij zal Zijn Woord waar maken." „Indien wij de getuigenis der menschen aannemen, de Getuigenis van God is meerder; want dit°is de getuigenis van God, die Hii getuigd heeft betreffende Zijnen

Zoon. Die in den Zoon van uou gwuun,

eeft <

od niet gelooft, heeft Hem 1

Sluiten