Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra het spinnetje een nieuweling ziet komen, kijkt het bliksemsnel rond in alle laden en kasten, of het ook een kan vinden, die er overeenkomst mee heeft. En vindt het er een, dan drukt het maar even op een electrisch knopje, en die voorstelling wordt wakker, komt in het bewustzijn en wordt door het spinnetje door een draad verbonden met de nieuwe voorstelling. „Soort zoekt soort;" het is wonderbaar, hoe snel een nieuw gekomen voorstelling haar soort, of tenminste haar gelijksoortige heeft gevonden.

Ik had een driejarig Engelsch neefje op bezoek, en hij zat aan tafel in de huiskamer, waar wegens de schoonmaak het grootste deel der meubelen opgeruimd was. Verwonderd keek hij rond in de ongewoon leege kamer en eensklaps riep hij uit: „It's just like a wedding I" ('t Is net een bruiloft!) Zijn spinnetje had bij het binnentreden van de ledige kamer vlug onder de aanwezige beelden naar iets soortgelijks rond gekeken, en daar had hij de groote zaal gevonden van het hotel de Wildeman, waar de kleine jongen eenige weken vroeger de bruiloft van zijn tante had bijgewoond en naar hartelust had rondgesprongen in de groote ruimte. Dat beeld werd wakker, steeg op naar het bewustzijn en deed hem weten, dat het net een bruiloft was. Wie weet, wanneer een jaar later de juffrouw van de bewaarschool vraagt: „Wie heeft wel eens een heel groote kamer gezien?" dan zal mijn neefje terstond zoowel de bruiloftzaal noemen als ooms huiskamer, want die beide indrukken zijn verbonden door een draad.

Een kleine jongen „hielp" zijn moeder koeken bakken, platrond. Een paar weken later zag hij voor de eerste maal de maan, die juist vol was, en vol geestdrift riep hij uit: „Vader, kijk eens gauw, een koek aan den hemel." De maan bleek en rond, de koek bleek en rond; ziet gij, hoe vaardig het spinnetje werkt, hoe vlug gelijksoortige beelden worden gevonden, en dan terstond

Sluiten