Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een van de vijf verdiepingen; ze komen boven door een lift, die door het geheele huis gaat, blijven een poosje in de zaal, en verdwijnen even snel weer naar de lade, waaruit ze gekomen zijn. Meestal komen die spelers van beneden niet alleen, maar ze slepen aan dat draadje, waarover we spraken, een tweede mee, de tweede sleept een derde, en zoo voort, zoodat er als het ware een geheele keten door de zaal gaat, waarvan de eerste schakels al lang weer verdwenen zijn, als de laatste binnenkomen. Dat is, lezer, de loop der gedachten in onze hersenen, gevoed uit de reservoirs van de reeds aanwezige beelden, maar ook door die, welke voortdurend van buiten komen, een onophoudelijk open afgaan, een bedrijf zonder eenige rust. Daar worden begrippen gevormd, oordeelen geveld en besluiten gemaakt naar de wetten der logika, daar ontstaan de veelkleurige beelden van de fantasie, en daar wordt het voor en tegen overwogen, vóórdat de wil een besluit neemt. Zelfs gedurende den nacht wordt de bedrijvigheid menigmaal voortgezet in den vorm van droomen. En dat alles geschiedt in stilte, verborgen voor de menschelijke zinnen, onzichtbaar.

Er ligt een boek vóór u, het werk van een bekend schrijver. Hebt gij er wel eens aan gedacht, welke wonderbare dingen in de ziel van den auteur plaats nebben, terwijl hij aan zijn schrijftafel zit? Hoe dan zijn fantasie arbeidt, die geheimzinnige kracht, die niet maar enkel weer tevoorschijn brengt, wat in het geheugen opgeborgen ligt, maar die het aanwezige materiaal gebruikt als bouwsteenen, om wat nieuws te voorschijn te brengen? Wat heeft de man veel uit de kamers van zijn geheugen in zijn bewustzijn moeten oproepen, dingen, die hijzelf of een ander heeft beleefd, dingen, die hij gelezen of bedacht heeft, en daaruit heeft hij het mooie, nieuwe gebouw gevormd, dat wij nu terecht bewonderen. Zoo is de kunstenaar de

Sluiten