Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de kleinigheden uit ons leven herinneren en er belang in stellen! Wanneer de ziel van een mensch ontelbare millioenen indrukken kan vasthouden en bewaren, hoe oneindig groot, alle menschelijk denken te boven gaand, zal dan de kracht van het geheugen zijn van God, die in de wonderbare wereld van Zijn gedachten ons geheugen heeft uitgedacht en het in millioenen exemplaren in het aanzijn heeft geroepen!

Ik denk aan de opkomende en neerdalende beelden en gestalten in mijn hersenen; indien nu eens op dezelfde wijze onzichtbare gestalten gaan tusschen zonnen en planeten! Indien de droom van Jakob eens werkelijkheid zou blijken, toen hij de engelen Gods tusschen hemel en aarde zag opklimmen en nederdalen! Waarom zal ik alleen gelooven aan wonderlijke, onzichtbare gebeurtenissen in mijn binnenste, en niet aan dergelijke buiten mij. „De engelen zijn gedienstige geesten, ten dienst uitgezonden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen." Welken grond hebben wij, om daaraan te twijfelen? Wordt God niet genoemd de Heere der heirscharen? Waarom zullen we wel aan Hem gelooven en niet aan de cherubim en seraflm en al het hemelsche heir, dat onophoudelijk voor Zijn troon staat en Hem dient dag en nacht? Laat men ons bespotten om ons „kindergeloof," ons hindert dat niet. Ook wij kennen de resultaten van het nieuwere natuuronderzoek, en wij weten, dat ze zich tegen dit geloof niet verzetten. Wij gelooven, dat Abraham eens gastvrijheid heeft bewezen aan drie mannen, die uit de sferen des hemels tot hem nederdaalden. Wij gelooven, dat de herders van Bethlehem werkelijke engelen hebben gezien en hun: Eere zij God! hebben gehoord. Wij gelooven. dat God ook nog heden Zijn engelen zendt om Zijn kinderen in gevaren te beschermen; dat meermalen misdadigers van hun booze plannen werden teruggehouden, doordat ze naast den eenzamen wande-

Sluiten