Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BEDIENING VAN DEN HEILIGEN GEEST NAAR DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. I.

Ik verzoek u, hetgeen ik ga zeggen omtrent de Gemeente van den eersten tijd, te vergelijken met de tegenwoordige Gemeente ; en wanneer wij zien, dat de Gemeente van onzen tijd niet overeenkomt met de eerste Christen-gemeente, laten wij onszelven dan deze twee vragen stellen, die wij persoonlijk hebben te beantwoorden:

I. In hoeverre heb ik schuld aan den toestand die in de Gemeente van onzen tijd heerscht ?

II. Ben ik bereid mijn aandeel te nemen in de verbetering daarvan en wil ik mede werken, om „opwekking" te brengen, opdat de gemeenten van onzen tijd meer en meer zullen overeen stemmen met het model dat wij in het Boek der Handelingen vinden ?

Ik heb den diepen indruk gekregen, dat als wij onze schuld zullen erkennen, wij onze opdracht van God zullen krijgen. God is bezig Zijn werk te doen in Holland; de eerste keer waren hier bijna uitsluitend vrouwen, nu voor een groot deel mannen, die komen luisteren en den Bijbel bestudeeren. Laten wij daarom nu ons gansche wezen openstellen en Hij zal ons onderwijzen in wat wij noodig hebben.

Het eerste hoofdstuk der Handelingen spreekt ons van de Hemelvaart van Christus, het tweede van de komst van den Heiligen Geest en de

Sluiten