Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen tijd is de scheiding. De eenheid van Geest, die de natuurlijke openbaring van de vervulling van den Heiligen Geest is, ontbreekt helaas zoo vaak.

3e. Er is in de Gemeente kracht van den Heiligen Geest.

Door de prediking van den visscher Petrus werden 3000 zielen tot de Gemeente toegedaan, en toch had Petrus zijn preek niet tevoren keurig kunnen opstellen en indeelen. — Zijn preek was niets anders dan het beantwoorden van gestelde vragen. Het was de Heilige Geest, Die zoo krachtig in hem kon werken.

De wijze waarop de Heilige Geest werkt.

De Heilige Geest begint met Zijn gezag uit te oefenen in de Heilige Schrift. Het probleem van de zonde moest eerst worden opgelost, vóórdat de Heilige Geest Zijn werk in de Gemeente kon doen.

De kracht der Gemeente staat in nauw verband met haar zuiverheid; en ook hiervoor wil de Heilige Geest waken.

Er komt zonde in het hart van Ananias en Saffira, zij liegen tegen den Heiligen Geest (Hand. 5:3), waarop oogenblikkelijk het oordeel volgt. — Hieruit zien wij hoezeer de Heilige Geest verontwaardigd is over de zonde.

In Hand. 6 zien we wat de Heilige Geest over den arbeid zegt tot den voorganger der Gemeente. De Gemeente is grooter geworden en de arbeid heeft zich uitgebreid. De Apostelen waren overwerkt.

De Heilige Geest regeerde over de Gemeente; dat blijkt ook uit het voorstel dat werd gedaan om met de diakenen het werk te deelen. Maar een eerste vereischte was, dat de diakenen vervuld moesten zijn met den Heiligen Geest. En er was eenheid in dat besluit (Hand. 6:5); de geheele Gemeente verheugde zich over bovengenoemd besluit. We zien hier, dat de Heilige Geest Heer is in lederen tak van arbeid in ae Gemeente en dat door den Heiligen Geest geen enkel ambt als van

Sluiten