Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dat niet om ons in een broeikast ten toon te stellen, waar we afgescheiden zijn van de wereld. Neen, ze is een bloem, die in het normale leven moet groeien en bloeien. De vervulling met den Geest maakt normale menschen. — Zijn werk is het om de Gemeente te sterken, ook in den strijd tegen Satan.

Vervulde menschen zijn niet volmaakt in kennis, in wijsheid of wat ook. Petrus b.v. was wel vervuld, doch was niet volmaakt in wijsheid en kennis. Want voordat hij zijn opdracht om naar Cornelius te gaan kon uitvoeren (Hand. 10), kreeg hij eerst een speciaal gezicht ( : 10).

Vervuld zijn met den Heiligen Geest wil ook niet zeggen, dat we nooit meer kunnen zondigen, doch wel dat we niet meer in de zonde leven en telkens weer tot oude dingen terugkeeren. We willen niet meer zondigen, en als we gezondigd hebben, dan belijden we het en worden gereinigd, en we nemen onze toevlucht tot het Woord om overwinning te leeren.

De vervulling met den Geest maakt ons ook niet immuun, doch ze doet ons de zonde haten. Het beteekent dat wij ons oude „Ik" verloochenen. De Heilige Geest haat de zonde, de leugen e.d. en Hij veroordeelt de zonde zwaar; zoo zullen ook wij de zonde en het oude „Ik-leven" gaan haten, in onszelven en anderen.

Wat is het bewijs nu dat ge vervuld zijt ? —

Het is de hartstocht en het verlangen om heilig te zijn. Dit wil niet zeggen „onstraffelijk", doch „onberispelijk" ; niet zonder gebreken, doch zóó dat we niet te berispen zijn over onze woorden of werken, (Jud. :24). 1 Thess. 5:23 zegt ons, dat wij „onberispelijk" zullen zijn bij de komst van Christus; lichaam, ziel en geest moeten oprecht bewaard worden in Zijne toekomst.

Paulus zegt in Hand. 20:18—31 dat het de practijk van zijn leven was, om zonder aanstoot te zijn voor God en menschen. — Dit wil niet zeggen dat hij nooit moeilijkheden had. Denk maar eens aan het verschil tusschen hem en Barnabas (Hand.

Sluiten