Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart en leven en daarom moet ieder onzer den Heere vragen i „Maak mij levend". Wij hebben ook gezongen : „Begin met mij".

Doch nu wat anders. Opwekking begint in mij, maar mag niet eindigen in mij. Dat is zeer belangrijk. In Engeland hebben wij te lijden aan een teveel aan Conferenties. Ik vraag me soms af, of ik nog wel een Conferentie bijeen moet roepen ; er zijn er al zooveel in ons vaderland.... De geloovigen gaan luisteren naar mooie toespraken en dat maakt hen heel gelukkig. „Wat staan er toch een mooie en heerlijke dingen in den Bijbel en wat een heerlijke zegeningen zijn er voor de geloovigen weggelegd", zeggen ze tot

elkaar als het afgeloopen is En daar blijft

het dan vaak bij. — Dat is geen opwekking.

Opwekking begint in mij, maar moet daar niet eindigen. Wanneer het dat wèl doet, is het geen ware opwekking. Ik wil hier heel sterk den nadruk op leggen. Wanneer wij niet van hier gaan met

brandenden ijver, is het verkeerd Wij bidden

God dat Hij ons hier op bijzondere wijze moge ontmoeten.

Overvloeiend. — Hebt gij van dit woord nota genomen ? Wij wenschen zegen te ontvangen, die tot anderen overvloeit. In Ps. 67 wordt God gebeden om drie bijzondere zegeningen. Waartoe bidt de Psalmist deze zegeningen van God ?

„Opdat men op de aarde Uwen weg kenne, onder alle Heidenen Uw heil" (:3).

En zie nu eens naar het laatste vers :

„God zal ons zegenen ; en alle einden der aarde zullen Hem vreezen" ( :8).

Als wij hier komen om alleen zegen voor onszelf te ontvangen — wij zullen niets ontvangen. Doch wanneer wij hier gekomen zijn om bij anderen zegen te verspreiden, dan kunnen wij van den zegen verzekerd zijn. Een Opwekking, die niet leidt tot Zendingsijver is geen ware Opwekking.

Sluiten