Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heiligen Geest in discrediet hebben gebracht. Doch dit is nog geen reden om deze Bijbeïsche waarheid te verwerpen. — Men heeft mij eens een valsch bankbiljet in de handen gestopt; is dit nu voor mij reden om in het vervolg ieder bankbiljet te weigeren ?

Nog eens : er zijn inderdaad ongoddelijke dingen voorgekomen, maar dit is geen reden om op een afstand te blijven staan. Integendeel! want wanneer de vervulling met den Heiligen Geest niet ons deel is, kunnen wij Gods zegen niet verwachten.

In 1859 was er een opwekking in Wales. Tengevolge van deze opwekking werd 10% der bevolking bekeerd. Vele dorpen aldaar hadden herbergen, waar niemand nu meer heen ging. — Zouden wij zulk een opwekking niet gaarne in Holland zien ? Dan zouden er in Holland in den loop van enkele jaren 700.000 bekeerd zijn geworden. — Dat zou de moeite waard zijn !

Maar dat kan niet komen, tenzij er mannen en vrouwen zijn, die vervuld zijn met den Heiligen Geest, en het kan ook niet komen, voordat een ieder van ons een getuige is.

Wij hadden een samenkomst in Schotland. De Geest van God werkte machtig dien avond. We hielden een na-samenkomst, en terwijl ik deze leidde, gingen degenen die van zonde overtuigd waren, in een zijkamer met eenige voorgangers, die hen den weg naar Christus toonden. Terwijl wij liederen zongen, kwam er uit de zijkamer een

groote, ruwe man met tranen in de oogen van

wien ik later hoorde, dat hij des morgens uit de gevangenis ontslagen was, doch nog niet thuis was geweest en regelrecht naar deze bijeenkomst was gekomen. Hij had den Heiland gevonden !

Toen hij langs mij heen ging, sprak ik hem aan en vroeg: „Waar ga je naar toe ?" —

„Ik ga naar huis om mijn vrouw te vertellen, dat ik gered ben !" —

Eenigen tijd geleden schreef een jong soldaat aan een Engelsch predikant: „De groote, grenzenlooze

Sluiten