Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zegt misschien iemand: „Ik gevoel er niets van". Het komt ook niet op het gevoel aan, het komt aan op wat Gods Woord zegt. Wanneer gij doet wat Gods Woord zegt, komt het in orde.

God zegt, wanneer wij gelooven en aanvaarden, dan zullen wij deze kracht ontvangen; of wij eenig verschil gevoelen of niet, dat maakt niets uit. God verkiest sommige menschen voor een bepaalde taak; denzulken geeft Hij ook buitengewone ervaringen. Maar niet ieder heeft dezelfde ervaringen ; laten we ons daardoor niet in de war laten brengen. Anderen zullen verandering in ons leven opmerken, ook al zien wij het zelf niet.

Vele menschen zeggen tot mij: „Ik bezit geen kracht in mijn leven". In het geloof hebben zij de volheid van den Heiligen Geest aanvaard en dachten nu dat zij zouden gaan prediken en er 3000 zielen bekeerd zouden worden, zooals bij Petrus het geval was. En omdat ze geen buitengewone kracht hebben ontvangen, meenen zij, dat de vervulling met den Heiligen Geest niet hun deel is geworden.

Laten wij er om denken, dat Petrus en Paulus buitengewone mannen waren. Wij hebben niet allen dezelfde ervaring; wij zijn niet allen tot hetzelfde werk geroepen. Stefanus bezat ook de volheid des Geestes ; hij werd tot het martelaarschap geroepen !

„Er is verscheidenheid van gaven, doch het is dezelfde Geest" (1 Kor. 12:4).

De gaven zijn verschillend ; een ieder kan zijn gave in zijn eigen werk in practijk brengen. Moeder thuis, de man op kantoor of elders; de Heere zal ons spoedig toonen wat Hij verlangt dat wij zullen doen.

Wij zouden allen wel graag predikers willen zijn en 3000 menschen tot den Heiland leiden. Het gaat er om bereid te zijn om dat te doen, wat God vraagt. De vraag is niet: wat wij doen, maar wat wij zijn.

Misschien mag mijn eigen ervaring u in dit opzicht helpen. — Toen ik door het geloof de volheid

Sluiten