Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor. Vandaag schijnt hij heel wat te kunnen, morgen blijkt hij niets waard. Vandaag in de wolken, morgen diep in den put. y 7 En nu komt het Evangelie en zegt tot diegenen die /in Jezus hun eeuwig heil zoeken : uw leven ligt niet / vast in uzelf, maar in den almachtigen God, Die de L HEERE is, de Eeuwig-Getrouwe. Zie de majesteit van 'Zijn liefde en de~macht van Zijn liefde. Vóórdat de wereld er was, heeft Hij reeds aan u gedacht in Zijn eeuwig welbehagen. Zóó groote plaats moogt ge hebben in Zijn hart. Hij heeft het niet aan u overgelaten en van u afhankelijk gemaakt. Hij is begonnen en Hij zet door tot het zalig eind. Hij is niet een wispelturig God, Die vandaag Zich met u bemoeit en morgen u zou loslaten. Neen, heeft Hij eenmaal u gegrepen, en door een waar geloof aan Hem verbonden, dan houdt Hij u vast. Hij wil uw Vader zijn, Die u leidt in Zijn eeuwige wijsheid en trouw. Hij bewaart de hemelsche erfenis voor u, en u bewaart Hij voor die erfenis (37). Hij heeft u gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus, en Hem heeft Hij gegeven voor u tot een volkomen Middelaar en Zaligmaker. En Dezen hoort ge spreken als den goeden Herder : Mijn schapen hooren Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die ze

Sluiten