Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schotsche zendelingen. Dr. Hartmann, die, het opzet van Mevr. Coulomb vermoedend, reeds een tijd te voren een circulaire aan voorname theosofen had gezonden, ten einde inlichtingen over de shrine te verkrijgen, gaf een verweerschrift uit. (1) Het bevatte ook een, ruw en vrij onjuist plan van Mevr. Blavatsky's kamers geteekend door Judge (medeoprichter van de T. V. in New-York) die, door Olcott gezonden, sedert enkele maanden te Adyar verbleef. Hartmann loochende de echtheid der brieven. De aanwezigheid van schuifpaneelen, gaten in den muur, die dienstig konden zijn voor de „verschijnselen" erkende hij, maar schreef ze toe aan de Coulombs, die ze na het vertrek van Mevr. Blavatsky daar zouden hebben aangebracht.

Voor het gerecht zou het gepleegde bedrog en de algeheele onschuld van Mevr. Blavatsky weldra schitterend aan het licht komen.

Dat proces kondigden de theosofen overal aan. Vooral Judge verkondigde van de daken dat de zendelingen den dag zouden berouwen, toen zij de leugens van twee ontslagen bedienden ernstig hadden opgenomen. Ook de Londensche Loge in een brochure, en Mevr. Blavatsky in de Pall Mali gaven de verzekering dat de zaak voor het gerecht zou komen. (2)

Zoo maakten dus de voornaamste theosofen in Indifi en in Engeland in het openbaar eenparig front tegen de onthullingen, die ze \oor een complot van de zendelingen uitmaakten. Dezen antwoordden met een tweede publicatie van brieven en documenten in de Christian College Magazine (3) en maakten aldus hun positie nog weer sterker bij het publiek.

Achter de schermen waren echter de theosofen het lang niet eens. Mevr. Blavatsky schreef in October aan Solovyoff:

„Vertel te Parijs maar gerust, dat ik ondanks al mijn arbeid . . . gewantrouwd word, niet alleen door mijn vijanden, maar door mijne eigen theosofen. Ik zal het zieke lid van het gezonde lichaam afsnijden, dat is, ik zal mij van de Vereeniging afsnijden (cut off). Allen, Olcott, Mevr. Gebhard

•i.1) Report of observalions made, during a nine-months stay at the Head-quarters of the Theosophical Society at Adyar (Madras) India. IX, 230.

(2) Collapse, bl. 51.

(3) geheel overgedrukt in Collapse, 15-42.

Sluiten