Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen is zelfs de grootste misdadiger indirect nuttig. Van hem of door hem leeren wij hoe niet te zijn. Voor hem of haar die zich blijft ontwikkelen en volmaken is al wat gebeurt slechts een prikkel tot vooruitgang. Zoo min mogelijk materieel voordeel voor zich zeiven, het meest voor anderen. '* De vrouw aanzien zonder haar voor zich te begeeren, en niet haar ontvluchten, dat wijst op zwakheid.

( Onze dominees en pastoors zijn niet in staat wonderen voort te brengen, zooals waarachtige discipels is voorgeschreven, omdat zij zich niet trainen door vasten en gebed. Door een systeem van vasten en onthouding zouden zij meer aan Christus discipelen gelijk worden.

Zoo heel lang zal het niet meer duren of het voortbestaan als geest zal wetenschappelijk aangetoond worden, zoo, dat zelfs de verstokste materialist niet meer twijfelt.

De wetenschap heeft daartoe eerst kort geleden de noodige gegevens verkregen. Reeds lang bestaat geestencommunicatie, maar nog niet zoo dat niemand twijfelt. Dat de geesten over electriciteit en magnetisme beschikken is door spiritisten erkent. Maar dat die electriciteit of dat magnetisme dienst kan doen om een soort Morseschrift voort te brengen is nog niet bekend.

Wie zoekt die vindt, die klopt zal opengedaan worden, wie bidt zal gegeven worden. Ora et labora! Eenmaal zal het toestel voor geestentelegrafie/uitgevonden worden. De menschheid zal dan kunnen putten uit de ware bron van alle wetenschap en zij zal haar bestemming leeren kennen.

Christus sprak van een geest der waarheid die ons zal leiden in alle waarheden.

Sluiten