Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende')

wonende ])

«eeft zich bij dezen op»)

, T7~ ^ ***** - i *S

als abonné van het maandbericht tegen een abon

voor een jaarlijksche bidrag.., ten J .„! b0nnementsPrii5 van een gulden.

ianfcchf Biibe.genootsc^ap^Tvr^ ****** ™ * "ede,voor een aift 6i ü a * ,■

^ ƒ voor eens fpn K<»u ■••»"■»••.««. - ^;

Biibe.genoo.chap ten ^^7^^ ~* van het NedeHandsch

Onderteekening:

Sluiten