Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de plaats trekt, waar bevrediging verkregen kan worden. Ieder verlangen, hetzij goed of slecht, hetzij naar voorwerpen op aarde, hetzij naar geestelijke toestanden, moet de ziel tot die plaats van bevrediging trekken. Elke daad wordt ingegeven door begeerte; een daad wordt niet verricht ter wille van het doen der daad, maar ter wille van het verkrijgen van iets, dat verlangd wordt, van het genieten van de vrucht der daad.

Ziet maar om U heen in de maatschappij! De menschen arbeiden niet ter wille van den arbeid, maar om geld en goed te verkrijgen; de prikkel tot arbeid ligt niet in het werk zelf, doch in het resultaat van den arbeid. De begeerte naar het resultaat der handeling doet den mensch arbeiden en hij wordt beloond voor zijne inspanning door de vrucht. Wij moeten derhalve aanvangen met onze begeerten te onderdrukken, te vernietigen, willen wij waarlijk vrij worden en de vruchten van onze handelingen te verzaken, dus niet te wenschen. Hiermede kunnen wij beginnen zonder onze plichten te verwaarloozen. Alleen volbrengen wij onze plichten voortaan ter wille van den plicht. Langzamerhand zullen wij de overhand over onze begeerten verkrijgen en deze zullen verdwijnen, waardoor geen nieuwe oorzaken meer geschapen worden, die wij met wedergeboorte zouden moeten uitwerken.

Voor alles is echter kennis noodig, kennis omtrent de werking der zedelijke en verstandelijke wetten, waardoor een begrip van den aard van het leven verkregen wordt, waardoor de thans heerschende rustelooze ontevredenheid verdwijnen zal, die voortkomt uit een ongeduldig en een hopeloos gevoel dat het leven onbegrijpelijk is, onrechtvaardig. Duizenden en nog eens duizenden, die in de netten der onwetendheid vast zitten en die liever anderen voor zich laten

Sluiten