Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) De beschikbare, materieele hulpbronnen, door God gegeven. Laat ons er even aan denken dat „de aarde is des Heeren, mitsgaders hare volheid" (Ps. 24: I.)

2) Menschelijke arbeid en vaardigheid, die beiden snel afnemende factoren in het arbeidsproces zijn.

3) Wetenschappelijke bedrijfsleiding, die van toenemend belang is en slechts aan weinigen en door weinig menschen gegeven wordt.

4) De cultureele erfenis die aan ons doorgegeven werd door alle uitvinders en geleerden en die aan de geheele maatschappij toebehoort.

5) De Krachtbron. Meer en meer hiervan wordt uit de bronnen van ons zonnenstelsel gewonnen en automatisch verwerkt.

Laat ons hier slechts heel vlug het vijfde dezer elementen doorloopen.

Als wij over een periode van 6000 jaren terugblikken en de industrieele historie tot, laat ons zeggen, 1800A.D. nagaan, dan vinden wij dat de mensen gedurende die geheele periode afhankelijk was van zijn eigen kracht en van die van eenige dieren, die hij getraind had om hem te helpen. De Pyramiden yan Egypte en de Kathedralen van Europa werden op die wijze door menschelijken arbeid opgebouwd. Het kostte aan Napoleon in zijn glansperiode van omstreeks 1800 A.D even veel tijd om van Rome naar de hoofdstad van Frankrijk te reizen, alsJulius Caesar 2000 jaren eerder over diezelfde afstand had gedaan. Beiden reisden zij middels uitwisseling van paarden.

Gedurende duizende jaren was er EEN STATISCHE WERELD geweest.

In een dergelijke maatschappij, waar alle werkten, kon een systeem van uitwisseling en belooning overeenkomstig afgeleverde arbeidsprestatie bestaan.

DE WAARDE DIE NUTTIG BESTEEDE VRIJE UREN KUNNEN KRIJGEN.

Daarna echter, begon ten gevolge van den vrijen tijd

Sluiten