Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koninkrijk van God op deze aarde is een Nieuwe Schep» ping, uitgevoerd door Christus' Hand, door Christus' bemiddelaarschap en in Christus' Geest. „Het Lam Gods, dat geslacht is van de grondlegging der wereld." (Openb, 13:8.)

Deze generatie is aan die van Christus gelijk, aangezien ook zij slechts de teekenen van het weer onderscheiden kan, maar de teekenen der Tijden niet herkent die ons wijzen, dat de Meester op het punt staat terug te keeren naar Geest en naar Macht. Ieder teeken verkondigt Zijn nabije aanwezigheid en dat Hy thans begonnen is de leiding over te nemen en uit Zijn Koninkrijk alle dingen te verwijderen die Zijn Wetten overtreden. Wij beleven heden het verdwynen en ineenstorten van alle menscheln'ke regeeringsvormen en systemen welke niet op Jezus Christus en Zijn Leerstellingen zijn gebaseerd.

Het eerste wat Hij doen zal, is Zijn eertijds begonnen werk te voleinden, toen Hy de Geld-Wisselaars uit den Tempel dreef op den dag dat Hij als Koning naar Jeruzalem kwam.

Wat is nu ónze taak ?

a) Wy moeten nationaal de AFLOSSING EN DELGING VAN ALLE SCHULDEN uitroepen.

b) Wij moeten WOEKER, RENTE voor de toekomst algeheel VERBIEDEN.

c) WIJ MOETEN HET MONOPOLIE DER SCHEPPING VAN CREDIET AAN DE KROON en haar regeering overdragen inplaats van aan het Bank-Systeem. Dit Crediet dient gebruikt te worden als een „ProducentenCrediet" voor degenen, die het beste in staat zijn om het ten bate van allen te gebruiken en als een „Consumenten-Crediet" by wyze van een „Nationaal Dividend" voor allen.

HET PROBLEEM - ZIJN OPLOSSING EN BENADERING.

Wat is het probleem dat heden de geheele wereld in haar ban heeft ? Het is hetzelfde in ieder land en toont daardoor dat het niet het resultaat van één be-

Sluiten