Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ODS LANKMOEDIGHEID

OVER NEDERLAND f f f f

EEN ROEPSTEM TOT BEKEERING. f t t

TIJDPREEK bij het optreden van het MlNIsterie-kuyper, over LUKAS XIII: 1—9, fff

gehouden door Pr. L. H. WAGENAAR, f f f

Dienaar des Woords bij de Geref. Kerk van Middblbubq (0).

middelburg k.lecointre,

1901. f f

Sluiten