Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof het binnen die massieve muren opgesloten was, maar men ontmoet er overal de zegenende werking van, omdat het alles min of meer heeft geheiligd. Ontwikkeld is daarom niemand, die vreemd staat tegenover deze bovennatuurlijke macht, waardoor het menschelijk aanzijn uit zijn vernedering opgeheven en op hooger peil wordt gebracht. Een verlichting, die onbekend is met den machtigsten factor der historie, verdient dien naam toch eigenlijk niet. Schrijver dezes zal nooit vergeten, hoe hij een intellectueel eens bij een plaat der kruisiging aan zijn metgezel hoorde vragen: „Golgotha, — weet gij soms wat dit beduidt?" Deze intellectueel was niet beter dan de vrouw uit 't volk, die in één onzer groote steden onlangs een linnen doek zag dragen met het opschrift: „Laat u met God verzoenen", maar nooit had geleerd of gelezen, dat dit een Bijbelwoord was, — zelfs het hart van het Evangelie had zij nooit hooren kloppen!

Van méér belang is echter een tweede reden om op de godsdienstige vorming der kinderen aan te dringen, en wel een reden van geestelijken aard. Ieder weet, dat onze tijd nog steeds, met name onder de groote volksmassa, een scherpuitkomend materialistisch stempel draagt. Men wijdt niet alleen zijn volle aandacht, maar bovendien alle energie aan den stoffelijken kant van

Sluiten