Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BALANS van. de ontvangsten en uitgaven voor-de Chr. Geref. Zending onder Israël, gedurende het tijdvak van 1 Augustus 1882—31 Juli 1885.

ONTVANGST.

Saldo van het vorige boekjaar f 516,22

Aan uitgeleende gelden terug ontvangen. „ 450,—

Renten , 184,40

Restitutie van Ds. Beuker „ 17,33

Van 3 Zendingsfeesten „ 60,—

Verkochte Bijbels en traktaten » 102,60

Liefdegaven , 3516,06

Totaal . . . f 4846,61

Minnertsga, 31 Juli 1885. E. KROPVELD,

Penn ing met ster.

Nagezien en goedgekeurd in onze Vergadering 24 Aug. 1885.

Namens de Commissie:

A. H. GEZELLE MEERBURG. K. DE GEUS.

UITGAAF.

Salaris aan Koster f 2700,—

Reis- en verblijfkosten aan idem s 512,97

Aan Bijbels en boeken „ 284,21\

Vergaderingskosten „ 123,11

Uitgeleend j 300,-

Aan Davidsohn „ 36,16

Vrachten, porto's, enz. „ 43,05

Voordeelig saldo I 847,10J

Totaal ... ƒ 4846,61

Nagezien en goedgekeurd door de Commissie door de Synode benoemd:

P. WAGEMAKER. Rotterdam, 25 Aug. 1885 H. OVEREEM.

R. MULDER.

Sluiten