Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Openbare Kerkeraadsvergadering van de Gemeente Rustenburg, den 7den December 1861.

Art. 4.

De Leeraar deelt mede een stuk van den Landdrost van Rustenburg, waarbij Zijnedele herroept en terugneemt het besluit van 30 September, aangaande de geboden enz., vermeld in art. 6 der laatst gehoudene Algemeene Kerkvergadering. Zijnedele meldt als reden hiervan het laatstgenomen Volksbesluit te Pretoria»

De Kerkeraad neemt dit voor kennisgeving aan.

Sluiten