Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een' schooner' glans te ontluiken, Om, gelijk een ligte seraf, Naar het Vaderland te zweven!

Slaap gerust, gij lieflijk bloempje! In het stille graf der bloemen! Slaap gelijk die bloempjes rusten, Slaap gelijk de teedre vlinder, In het enge rupsenhulsel! Slaap gerust in de enge woning, Tot ook u eens schooner lente Opwekt uit uw zachte sluimring! —

't Zaad, zoo vroeg gezaaid in de aarde, Zal dan heerlijk weêr ontluiken, En in bovenaardschen luister Zal het schoone bloempje prijken In den eeuwgen lentemorgen! —

Is de schelp dan ook gebroken,

't Schoone pareltje is geborgen;

't Pronkt als sieraad in de kroontjes

Van de rijen cherubijntjes,

Die aanbiddend nederknielen

Voor den troon der Eeuwge Liefde,

En , op goudbesnaarde harpen,

't Lofgezang dier Liefde zingen !

Eenmaal wacht ook ons een rustplaats In het graf aan uwe zijde ; Eens ook zullen wij ontwaken,

Sluiten