Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omhulsel ronddraagt, of ook de wereld met minachting op u ter nederblikt! — Eén is er, die uw hart doorschouwt, die uw streven naar die eene schoonheid opmerkt, en u dezelve eens schenken «al, als gij zijne heerlijkheid aanschouwen rooogt,

en de donkere slager van uwe oogen gevallen is.

Bewandel stil en nederig uwen levensweg, en kweek de schoone bloesems, die in de diepte uws harten verborgen bloeijen. Bestrooi er het levenspad dergenen mede, die hetzelve in liefde met u bewandelen en deze schoone bloesems weten te waarderen ; de Heer zal uwe pogingen zegenen, en gij zult eene betere vreugde leeren kennen, dan de vergankelijke schoonheid dezer aarde u immer schenken kan!

Gelijk de kleinste ster nog eenen milden schijn om zich heen verspreidt, zoo heeft ook ieder, zelfs de geringste mensch, eenen kring om zich, waarin hij zich bewegen en nuttig zijn kan. Wel hem, die «ich steeds beijvert in zijnen kring een helder vriendelijk schijnsel om zich heen te verspreiden !

Gelijk de helder donkerende sterren, die liefelijke lichtjes uit het Vaderhuis, slechts in den stillen nacht, als alles rust en vrede ademt, te voorschijn komen, zoo wekt ook de stille eenzaamheid slechts de flikkerende vonken der fantasie, die in het reine gemoed verborgen gloeijen.

5

Sluiten