Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zachtjes, om eene 'kielde ver*kénning te doen; maar een fijn hoewoewoef ging van mond tot mond. Alles vloog in een oogenblik uiteen. Overal zagen wg hielen in de hoogte steken, en fluks was de geheele burgerschaar in den grond verdwënen.

De avondschemering maakte een einde San onze waarnemingen; maar nog laat in den nacht, na onze terugkomst in het kamp, konden wij een flaauw geSchrei uit het dorp hooren, alsof de inwoners, iri ëene algemeene vergadering, den val van een of ander groot personaadje in hun Gemeenebest betreurden. r*°^

Zoo verhaalt irvihg ; maar zou men ook niet weieens in het menschelijk leven eene Republiek vinden, waar een uil of eene ratelslang het bewind voeren, en zich, onder den schijn van vriendelijke zamenleving, van de doode en levende mede - inwoners vetmesten ?

43.

Doch genoeg van deze zonderlinge vèrscnijnsels in de Natuur, en hare vreemde spraak tot den mensch.

Nog rtoet ik met een enkel woord gewag maken van de eigenaardige beschouwing, die de Fabeldichters uit de Natuur ontlecnen, terwijl zij zich ieder dezer dieren vertegenwoordigen als eenig beeld uit de menschenwereld.

Wanneer wij onze blikken vestigen op dat groote gebied, waar het instinkt heerscht, dat zoo naauw aan de vrijheid verwant is, eh aT Sie wezens ga-

Sluiten