Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christus geboorte .verloopen waren, is 222, _L-, nagenoeg het getal van den Chaldeeuwschen Maansaro». Mars, echter, had nu, juist met den aanvang van het 4180'la jaar der wereld, zijnen 2222sten omloop om de zon voleindigd, en christus werd (naar de tijdrekening van frakk) in het 2223ste-, dus het tienmaal 222 , —tIe jaar van Mars , geboren.

En wat kan nu van meer beteekenis zijn, dan dat ook Mercurius met het 4 1 823te der wereld juist zevenmaal zevenmaal zooveel omloopen om de zon voleindigd had, als een maanjaar dagen heeft, 17384 namelijk, of naauwkeurig 49 maal 354|. Herinneren wij ons nu hierbij, dat 354| 19 maal 18, £L_, en dus een getal is, hetwelk in dat groote accoord, dat omstreeks den tijd, toen christus geboren werd, uit de bewegingen van het wereldgebouw voortkwam (door het gansche heelal heen dreunde), harmonisch instemde.

De Asteroïden, Ceres, Pallas enjuno, stemden dan ook in dat accoord duidelijk merkbaar mede; want juist met het 41815t0 jaar der wereld had Juno even zooveel malen den 19-talligen cyclus van haren omloop voleindigd, als een volkomen jubel tijdkring maanjaren inhoudt, namelijk 50£ maal 19 of 959 ; (*) Ceres echter, als ook de in omloopstijd bijna geheel met Ceres overeenkomende Pallas waren aan den 909i8n omloop om de zon. Het gemiddelde getal der omloopen van Ceres en Juno (908,_ï_en 959,-*-) is 5o maal het bovengedachte grondgetal 18_1Z_.

(*) Naauwkeurig zijn 4181 aardjaren gelijk aan 959_2-jaren van Juno.

Sluiten