Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door al die harmonische getallen klonk de toon van het heilige 12 maal 12 des omloops van Saturnus heen, die alle aan de grootste Natuurperiode onzer planeet, aan die van 25920 jaren, (*) aansluitende.

Dat ook, voor het overige, in dat accoord van de harmonie der spheren , even zoomin als in onze muzijk, de betrekking der toonen tot op de kleinste breuk eener eenheid afgemeten voorkomt (j) (zoo ajs dezelve ook, bij eene generale conjunctie van al de planeten, elkander nooit bedekken, maar alleen naderen kunnen), ligt, deels in denzelfden grond, waaruit een geheel naauwkeurig, naar de Wiskunstige toonverhoudingen des monochordiums gestemd klavier in deszelfs klank iets hards, kouds en onaangenaams voor het oor heeft, deels in dat, hetwelk aangeduid wordt in Job XV: 15 en XXV: 5.

En zoo waren dan in dat groote uurwerk van het wereldgebouw, welks oorspronkelijke bestemming was de teekenen der tijden te geven, alle enkele rade-

(*) Men herinnere zich de bovengedachte betrekking van den tijd van 2223 of 222 synodische maanden tot het groote jaar der vaste sterren.

(+) Voorlezers, die zelve verkiezen na te rekenen, plaatsen •wij hier de tropische omloopstijden der planeten: Mercurius 87 dagen, 23 uren, 14 minuten, 33 sekonden; Venus 224 d. 16 u. 41 m. 28 s.; de Aarde 365 d. 6 u. 48 m. 48 s.; Mars 686 d. 82 u. 18 m. 31 s.; Vesta 1319 d. 1.8 u.; Juno 1691 d. 12 u.; Pallas 1679 d. 10 u. 41 m.; Ceres 1681 d. 1 u.48 m.; Jupiter 4330 d. 14 u. 30 m. 28 s.; Saturnus 10746 d. 16 u. 41 m. 36 8. j Uranus 30589 d. 1 u. 24 m. 27 s. 4180 jaren zijn 1526703 dagen, 4 uren en 48 minuten.

Sluiten