Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeft, is in Egypte nieuw; vergel. de sacv , in de Abd., p. 120. Van den rijstbouw vindt men naauwelijks een enkel zeker spoor hier of daar, en deze kam in allen gevalle niet uitgebreid geweest zijn, vergel. sowsiKi, I, p. 251, ff. Ten tweede toont de Schrijver de naauwkeurigste kennis van den oogsttijd in Egypte. Vlas en gerst staan aldaar reeds op het rijp worden, als tarwe en spelt nog groen-zijn. Theophbasiub , VIII. 3, en rxrairs, XVIII. 7, zeggen, dat in Egypte de gerst in de zesde, en de tarwe in de zevende maand na de uitzaaijing geoogst worden. Na aangemerkt te hebben, dat, benevens de tarwbouw, die der gerst van groot aanbelang is, zegt sorhibi, T. II, p. 261: Samatvrifé précéde de prés d'un mots celle du Né, et ses moissons sant ëgalement abondantes. Tarwe en spelt komen tegelijk tot rijpheid, vergel. hartmann, p. 207. Vlas en gerst worden, naar den regel, in Maart, tarwe en spelt in April rijp. — Zulke trekken-passen zeer slecht in het karakter eener mythische beschrijving der Geschiedenis ; zij zijn kenmerken van onloochenbare waarheidsliefde.

Merkwaardig mag het ook nog wel gerekend worden, dat in de beide Psalmen, die van Egypte''s wonderen melding maken, jP*.vLXXVIII : 47 en CV: S&, vermeld wordt, dat de vijgeboom en wijnstok door den hagel vernietigd werden. Deze uitdrukking: «Onder zijnen vijgeboom en wijnstok wonen," is eene zoo^'gebeel Israëlitische gedachte, dat zij in de meest* Profeten wederkeert. Het is de hoogste rust ', vrede, welvaart en genot, welke men er onder uitdrukte. De binnenplaatsen der huizen,

Sluiten