Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei ver stralen niét terug, en scheen onrustig. Alles had een ander .aanzien gekregen; de lucht was duister ; een gele horizon deed de boomen in een fletsig blaauw verschijnen. Scharen van vogelen fladderden de wolken vooruit; het verschrikte gedierte zworf rond in het veld, en de bewoners, die het met geschreeuw vervolgden, konden het niet bijeendrijven. De wind, welke deze verschrikkelijke zandwolk opgejaagd had, en dezelve voor:;zich heen wentelde, had ons nog niet bereikt. Wij dachten deze massa van stof, welke uit het zuidwesten op ons aankwam, te ontgaan, als wij ons in het water begaven, dat toen nog rustig was; maar naauwelijks waren wij in de rivier, of zij begon plotselijk op te zwellen, alsof zij buiten hare oevers wilde treden; de golven overstroomden ons; de grond onder onze voeten werd losgewoeld, en onze . kleederen vlogen daarhenen, opgenomen en medegevoerd door de Wervelwinden, die ons nu bereikt hadden. Wij Waren genoodzaakt, aan land te gaan; nat, en door den wind gegeeseld, waren wij spoedig met eene zandkorst overtogen. Een roodachtig, dof schijnsel alleen verlichtte de landstreek ; met gewonde oogen, een' verstopten neus, naauwelijks in staat om adem te halen, raakten wij van elkander af, verloren onzen weg en bereikten slechts met moeite onze woning, door langs de wanden rond te tasten. Nu gevoelden wij levendig hoe ijsselijk de toestand zijn moet van iemand, die in de wóesüju jdoor zulke winden overvallen wordt. Den volgenden morgen trok.dezelfde stofklomp, onder dezelfde omstandigheden, langs de

Sluiten