Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begint. Aan den chamsin, of den wind nit de woestijn, die gewoonlijk met Paaschmaandag begint te waaijen en vijftig dagen düurt, en aan den beweginglozen stand des Nijh, wordt vóór deze maand de ongezondheid van dit jaargetijde toegeschreven. Bit denkbeeld staat bij de Arabieren zoo vast, dat zij de gewoonte hebben, om, bij het ophonden van den chamsin, elkander geluk te wenschen, dat zij dit tijdsgewricht overleefd hebben. De twee of drie maanden vóór den zomerzonnestand worden voor zoo ongezond gehouden, dat men zegt, dat de pest in dien tijd altijd te Kaïro heerscht, gedurende welke ook de pokken zeer gevaarlijk- zijn."

Dat de Egyptenaren door eene aanstekende ziekte weggeraapt werden, wordt reeds waarsoljijnlijk nit Hoofdst. IX: 15, en bijna meer dan waarschijdlijkj Hetgene de Heer daar zegt, dat Hij al lang had kannen doen, doet Hij nu werkelijk, nadat.de in vs. 16 opgegevene redenen, die Hem tot hier toe terughielden, om tot dit uiterste middel over te gaan, hadden opgehouden, en Hg-*» eene reeks van daadzaken zijne almagt en genade toereikend ontwikheid had.

Ook voor de verschooning der Israelitenlaten zich eenige natuurlijke aanleidingen bijbrengen, welke echter op geenerlei wijze kunnen dienen, om de Goddelijke genade der bewaring te verdonkeren, naardien dezelve toch in geenen deele eene: onbepaalde veiligheid waarborgen. Daartoe behoort, voor* eerst, wat jiisdtou, met betrekking tot de pest, aanmerkt: .Het is merkwaardig, dat de vrees dé vatbaarheid vermeerdert; de onbevreesdheid daaren-

Sluiten