Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan tot ondersteuning van het woord. Ook behoefde zij minder sterk te zijn bij zijn meer verhalenden toon, als hij geschiedkundige onderwerpen behandelde. Maar daarbij was van der hoeven in zijne volle kracht. Hij verhaalde niet, hij voerde de gebeurtenis op. Men zag de personen staan, liggen, zich bewegen, handelen, lijden, sterven.. . en dan kende de bewondering geene grenzen.

Mijne Heeren! toen van der palm hem voor de eerste maal gehoord had, beantwoordde hij de vraaj» naar zijn oordeel met de wedervraag: "Zou het niet wat te veel zijn voor den predikstoel"? — En nog herinner ik mij in hooge verrukking over de gebaarmaking van coquerel en van der hoeven opzettelijk naar Leijden gegaan te zijn, om van der palm vergelijkend te hooren. Hij predikte over Petrus verlossing uit den kerker een proef van het onnagaanbare van Gods bestuur (Hand. 12: 11). Toen hij Amen zeide, dacht ik er eerst aan, dat het mijn plan was geweest tot vergelijking ■ op zijne gebaarmaking te letten.

Het was slechts enkele malen , en in de laatste jaren zeldzaam, dat van der hoeven door zijn voortreffelijke gebaarmaking den indruk van zijn woord benadeelde. Hij wist het welligt zelf niet — want de kunst was bij hem natuur geworden — dat zijn

Sluiten