Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISbangrïisalie.

inschrijvingen voor de zeelieden.

De Heeren R. en H. ƒ 1; J. J. B. ƒ3; J. P. H ƒ 1; D. B. Jr. ƒ2.50; P. H. ƒ 2.50; J. C. G. ƒ 1; C. B. T. ƒ 3; A.

G. v. E. ƒ 8; G. H. Z. ƒ 1; J. M. T. ƒ 5; H. D. A. M. ƒ 5; F. P. M. ƒ 5;

H. v. V. ƒ 4; v. O. ƒ 3; A. v. ƒ10; T. S. Jr. ƒ 5; J. P. B. ƒ2; Th. G. ƒ 5; P.A. ƒ1; Mevr. Wed. S. ƒ 2; L.v.L./5; P. B. ƒ 3; Wed. F. E. W. ƒ 5; Wed. P. CL. ƒ10; v. L. v. L. ƒ 2.50; v. L. ,,1. 7 5; Jonkvr. C. M. d'Y. ƒ5; Mejufvr. L.B. ƒ1; B. v.L.ƒ2; H. B. ƒ5; E. ƒ3; C. W.E.W. ƒ 3. —Totaal ƒ114.50.

lnschrijv. voor de zondagscholen. De Heeren C. J. v. dr B. ƒ1; G. S ƒ2.50; T. S. Jr. ƒ 5; H.D.A.M. ƒ 5; G. J v. ü. ƒ 3; J. M. T. ƒ2.50; P. A. ƒ8: P. G. T. ƒ1.50; F. J. P. ƒ 2; O. 8. ƒ1; H. P. Z. ƒ 2; H.A.H. ƒ 1; Jonkvr. C. M. d'Y ƒ 5; Mejufvr. W. E. Z V. ƒ 5; C. W. E. W. ƒ 5; M. C. B. ƒ 2-50j IJ-, geb. H. ƒ 2.50. — Totaal ƒ49.50.

evangelisatie onder r. katholieken.

De Heeren T. S. Jr. ƒ 5; G. S. ƒ 5; E C. B. ƒ 2.50; Mevr. V. W. W. ƒ 10;

Jonkv. O. ƒ5; Mejulvr. li. ra. J. n.j iu; C. W. E. W. ƒ 3. — Totaal ƒ 40.50.

gift voor de evangelisatie.

De Heer X. C. Z. door T. M. L. ƒ 100; J. S. v. D. ƒ 1.48}.

giften voor de zeelleden.

N. door T. M. L. ƒ 2.50; J. L. G. P. ƒ 3. — Totaal ƒ 5.50.

kollekte bussen zondagscholen.

Lr. A. Elandstraat (a) ƒ 145.84J

* B. Boommarkt. ' 74.98

w C. Boomstraat » 21.17

t D. Tuinstraat ■ 5.69

» E. Bikkerstraat.. * 13.54

i F. Binnen-Dommerstraat. .« 14.77}

u G. Spuistraat * l»-8*

i H. Weesperstraat » 28.35

» I. Utrechtschedwarsstraat..n 3.55} r J. Ie Weteringdwarsstraat.» 10.95}

» K. N.-Z. Voorburgwal » 10.79

» L. Korte Leidschedwarsstr.» 17.71| » M. Buitensingel, Kerkpad..» 12.93

* N. Keizersgracht » 10.98

» O. Buiten-Brouwerstraat.. f 9.27

u P. Sloterdijk » 14.95}

» Q. Sloten ,.. * 47-77

# R. Diemen »

ii S. Nieuwendam »

„ T. Korte Regnliersdwarsstr.» 6.05} ƒ 459.66}

(a) Ouder deze kollekte is begrepen de kollekte op de onderwijzers- en bezoekersvergadering.

J. F. J. RODE, Penningm.

VttU en jftaaiseftolen.

a. afzonderlijke kontributiën WelEd. Heeren G. v. L. S. ƒ 10; J. P.

v. d. W. ƒ 3; J. d. N. ƒ 5; P. J.T.v.B.

ƒ 5; T. S. ƒ 5; Mr. G. S. ƒ 2; E. J. P.

ƒ7; P. S. ƒ3; J. L. G. P. ƒ 5; P.

u V. f 8 • A. G. v. E. f 3: C. A. C. v. B.

ƒ6; H. S. ƒ 5; L. F. ƒ 3; G. B. ƒ 2; W. V. ƒ 2; E. L. d. G./3; C. A.H ƒ1; J. B. G. ƒ1; H. O. ƒ5; WelEerw. Heeren P. v. d. G. ƒ5; J. P. H. ƒ 2; Mevr. B. P. ƒ 5; P... ƒ 2; V. E. H. ƒ 10; V.E.L ƒ10; H.P./10; B. ƒ5; v. L. V. ƒ5; K. ƒ 5; L. L. ƒ 5; W. C. ƒ 5; B. V. ƒ 5; V. W. ƒ 6; R. v. R. T. ƒ 5; v. D. L. ƒ 5; F. W. ƒ 2.50; Freules d'Y. j ƒ 10; A. M. G. H. f 10; E. B. ƒ 4; Z. V. ƒ 6; M. H. W. ƒ 5; H. S. P. ƒ 5; A (3, W. t* B: F. E. r* 5: S. T. f 7;

de Heeren M. S. ƒ 2.50; D. ƒ Ij E. M. N. f 3; J. D. Bz. ƒ 8; .A. R. ƒ 5; D. L.

ƒ 5; T. ƒ 3; H. G. ƒ 5; A. A. ƒ 5; H.

H. d. O. ƒ 3; fcr. J. V. ƒ o; X. JN. u. v. ƒ 3; H. B. ƒ3; H. ƒ 5; v. d. O. ƒ 3; S. ƒ3; N. v. W. ƒ5; J. D. E. ƒ 6; J.C.H. ƒ 5; M.J.T. ƒ 5; A. A. M./5; J. G. H./S; G. F. A. ƒ 5; W. H. ƒ 5; J. B. ƒ5; F. L. H. ƒ 3; H. K. ƒ 1; H. J. D. ƒ 6; S.J. K. ƒ 3; J.H.P./3; O. J. ƒ 3; J. H. d. O ƒ 3; W. H. ƒ 1; J. H. ƒ 3; G. v. R. ƒ 8; H. H. ƒ 6; L.B./3; K.R. H.f 3.75; W.L./2.50; B. A. G. ƒ1.50; S. ƒ1; J.M./lj T TT n O f 1 • TT. K. f 1: d. R. f 1:

H. ƒ 1; B. ƒ l; Mejufvr. K. B. ƒ 3; B. ƒ 5; de Wed. R. ƒ1; A. F. A. ƒ8; A. ƒ 3; D. ƒ Sj de Wed. S. ƒ3; F. ƒ3; E.J.N. ƒ 3; P. ƒ 3; te B. ƒ3; P. ƒ3; D. ƒ3; S. ƒ1; W. K. ƒ1; E. ƒ5; de Wed. S. ƒ1; G. ƒ 1; M. K. ƒ 1; M. v. O. ƒ 1. — Totaal ƒ 429.76.

b. giften. X. C. Z. door T. M. L. ƒ100; doorA. R. vanN. N. ƒ10; de Heer V. D. ƒ 1; Mej. R geb. T. ƒ 5; kollekte op 't kinderfeest 13 Dec. ƒ5.67}. — Totaal ƒ 121.671-

c. kollekten,

Bussen bij het Bestuur.

h. höveker ƒ 9.85

j. brand II 2.45

l. van der bom » 4.95

g. van riessen » 3.09

Jufvr. D » 1.81

, F ' 1-75

, S » 1.10

School N°. 1 .ƒ81.92

,, „ 2 44.99}

, „ 3 » 57.65

, » 4 » 31.19}

» t 5 i 30.47}

, , 6 h 51.94

24.50

298.17}

ƒ322.67}

Sluiten