Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke Gezindheden ter toetse worde gebragt?" Zal iedereen die tegen ter zfldestelüng van het Christelijk beginsel opkomt, gehouden zjjn te berusten in hetgeen de Wekker (met ter zijdestelling ook voor alle Protestanten, van den Bijbel en van de kern en kracht der Nederlandsche Volkshistorie) op de openbare volksschool Christelijk genoeg acht?

Sluiten