Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Uw Woord zij steeds een Lamp voor mijnen voet, Opdat die mij voor struiklen mag bewaren; Hetgeen gij zegt: is altijd wijs en goed, O God! dat mijne ziel dit moog' ervaren.

Uw Woord, zou dan een Licht zijn op mijn weg, Die mij geleid, wanneer ik af zou dwalen, En 't waarschnwt mij, met mij in overleg, Mocht 'k maar uw trouw , groot maken en verhalen.

CHRISTUS ZEGT VA.N DIEN WEG:

Ik ben de Weg malleen" de Waarheid en het Leven, Ja, Heere Jezus, ja! Gij zljt de Weg alleen, Bewandel ik dien weg? zonder te wederstreven? Mijn ziel, neemt dit in acht, God gaf er anders geen.

Welzalig die gelooft, dat Gij de Waarheid zijt, Want hij is vrijgemaakt van zijne zondenbanden, En 't leven zijner ziel, betuigt ten allen tijd: Kom, Heere Jezus! kom 'k beveel mij in uw handen.

Sluiten