Rijmlijst van de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, benevens de berijmde Tien Geboden, de Twaalf Artikelen des Christelijken Geloofs, en het Onze Vader

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar