Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de meesten spoedig weder heen, er blijven toch eenigen, in aandacht en gebed verzonken. — Dit alles is niet volmaakt; ik zag en hoorde ook wel eens iets, dat niet is goed te keuren *). Men kan ook zeggen: 't is nog maar weinig. Voorzeker, en toch is het ook reeds veel. De Sultan van Turkije heeft, na de tentoonstelling bezigtigd te hebben, aan Engelands kroonprins, op zijn verzoek, om de Christenen in zijn rijk te beschermen, geantwoord: „Ik zal niet alleen de Christenen, maar ook het Christendom beschermen." Zulk een indruk van de meerderheid des Christendoms , en wel des Evangelischen Christendoms , boven alle godsdiensten der aarde, heeft gewis menigeen medegenomen, om dien niet weer te verliezen. — Wat mij betreft, ik dacht gedurig aan het woord des Heeren, gesproken toen Hij schijnbaar te gronde ging: „Ex heb de wereld overwonnen."

Ja, Hem behoort de wereld! Die oogen heeft om te zien, ziet ook in deze tentoonstelling ontelbare bh'jken, dat de wereld Hem hoe langer zoo meer wordt onderworpen, Gode ter eere, haar ten zegen, Hem tot vreugde!

Gez. CLV: 1.

Zingt, gij afgelegen landen,

Zingt, gij verste volken, zingt! Jezus reikt n zelf de handen,

Volken, hoort! Zijn heilstem dringt

Ook in 't einde tot n door:

Al wat leeft dank1 Hem daar voor!

2) Zie de Bijvoegsels.

Sluiten