Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ps. xcvm.: 1.

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,

Dien grooten God, die wondren deed! Zijn regtehand, vol sterkte en eere,

Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden;

Nu heeft Hij zijn geregtigbeid, Zoo vlekkeloos en ongeschonden,

Voor aller oog ten toon gespreid.

in.

Bij den aanblik en de vergelijking wensch ik nog eene opwekking te voegen.

Wanneer men ziet, hoe het er nu is, en daarmede vergelijkt, hoe het vroeger in Frankrijk en overal was, dan is een der eerste indrukken, die ons opwekt en beschaamt: Hoe vreeselijk is er geleden, hoe vreeselijk door velen, vóórdat het Evangelie het zoover bragt, tot de betooning van deze vrijheid en deze kracht! Hoe is er geleden, van Stephanus te Jeruzalem en van Panlus te Epheze af tot dezen Spaanschen en dezen Italiaanschen Evangelist te Parijs toe! Te Jeruzalem is de Kerk gegrond; ja, maar Stephanus is er voor gesteenigd. Te Epheze is Christus gepredikt; ja, maar Panlus ontzag er zijn leven niet voor. Aan Spanjaarden , evenwel nog niet in Spanje, wordt het Evangelie vrij verkondigd; maar deze Evangelist Trigo bragt drie jaren daarom in den kerker door, en, toen hem de koningin gratie schonk, bestond deze daarin, dat hij werd verbannen. In Italië mag nu bijna overal de Bijbel worden verspreid: maar deze Evangelist Corrado heeft er zijn bestaan als priester voor opgeofferd en er zich veeljarige omzwerving buiten het vaderland voor getroost.

Sluiten