Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D

Dordsche vaders, over de roeping .... 4°. 1 — over de verwerving en toepas¬

sing der zaligheid . . . 4°*

Geloofsgrond met een tweede sterk drukkende

io. 6.

7-

29.

39.

band in de voorreden . . . . ——— belijdenis onzer kerk art. 24 • . ■ 1 belijdenis van brandenburg . . ►—■— grond waarin dezelve niet bestaat ——— grond waarin dezelve bestaat .

———— voorwerp is alles wat God belieft te openbaren 27.

Geloove rust op het getuigenis van een ander 26.

—-— is een toestemmen en het voor waarheid

houden hetgeen voorgesteld wordt . 26.

Gods oogmerk of einde in de voorreden . . g.

——— onmiddelijke genieting na het volvoeren

van de pligt in de voorreden . . . 11.

H

Honert, (J. van den) over de grond des geloofs 3i. J

Jezus handelwijze in de prediking des evangeliums , omtrent degenen die tot hem kwamen 62. ' ■ ij niet gegeven aan de wereld in het ge*

Sluiten