Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar het tervolgens naar toe gaat, voor dat Gods Regtvaardigheid , die toch nn maar bezig is , om den huichelaar in al zijne wegen te vervolgen, en die duizend middelen gereed heeft, om hem nög verder openbaar te maken, hem ten laatsten al weder laat vallen ia nieuwe zonden en schandelijke ergernissen , welke ook weder openlijk aan den dag komen; waardoor het dan nu met zijne zaken voor altoos onherstelbaar verloren raakt, en hij nu genoegzaam bij ieder een voer eenen snooden huichelaar bekend geworden is. Daar medé ligt dan het geheele werk in duigen ; eu, hoe doorslepen en afgerigt hij ook zijn moge, hij ziet nogtans nu geen kans meer, om het wederom opteregten, gelijk te voren; want1 als een huichelaar voor de tweede maal valt, in eene schandelijke-- en tevens openbare ergernis, dan breekt hij doorgaans beide zijne beenen zoodanig in stukken, dat hij op dezelve na dien tijd niet meer regt gaan kan.

Nn ziet men' niet zelden , dat zulke menschen voortaan eenen geheel anderen weg gaan inslaan, en dat zij hunnenhnichelaars-niantel, welke nn toch gansch versleten en gescheurd is , van zich werpen en met denzelven alle verlegenheid, schaamte en eerbaarheid voor de wereld, en dat zij nu een verhard hoeren-voorhoofd aandoen* 'Zij beginnen nn den onverschilligen te spelen: wie hen nog wil achten, die moge het doen, en wie niet, die moge het laten. Indien de godzaligen of die daairótt gelijken , met welke zij voor dezen gemeenzaam verkeerden, nu met hen niet meer te deen wiffiw

Sluiten