Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo verliep de week tot Zaterdagavond; mijn vrienden van den winkel verzochten mij, na de betaling uit te gaan naar de speel- en danshuizen, waar ik erg bemind was, ik had vele vrienden in de wereld, en bestempelde hun verzoek met ja, en sprak af hoe laat en waar wij elkander zouden ontmoeten. Afscheid genomen hebbende van mijne vrienden, die mij nog- en nogmaals toeriepen: Tot zoo laat, en dan er op af, zoo trok ik naar mijn huis om te eten en mij te kleeden; ik maakte mij op om naar boven te gaan, naar mijn slaapkamer en mij daar te kleeden, het was, alsof ik naar boven getrokken werd, toen stond ik op mijn kamer, en het woord „ach" drukte weer op mijn ziel, zoodat ik op mijn knieën viel en riep: Ach, lieve Heere! ik kan mij niet thuis houden; ach, Heere! houdt Gij mij dan te huis! Het was het eene „ach" over het andere, met een volle beek van tranen, enz. En het geschiedde, dat er een stem in den geest tot mij kwam, die tot mij zeide: Wasch u 't aangezicht en trek op, want Ik zal met u zijn. Ik deed dat naar 's Heeren Woord, door genade, en ik deed twee noodzakelijke boodschappen, en de Heere bracht mij weer spoedig tehuis, en ongedeerd. Mijn ouders stonden er wel vreemd van te kijken ; want dat waren zij niet van mij gewoon, maar ik zweegs en wist, wat de Heere gedaan had, en zoo werd het weer Zondag.

Maar hoewel ik in deze dagen en voortijds, al menigwerf den Heere had aangeroepen, dan lag ik naast mijn schaafbank, en dan in dezen en dan in dien hoek, en ging dan weder op den zolder, ik arbeidde in die dagen op de Veenlaan, aan een nieuw huis, bij de bazen Hoeks, ik vond nergens rust; als ik naar den hemel zag dan werd ik ontroerd, omdat ik dacht: Daar woont en troont God, Die alles weet, en dan dreef het mij uit tot bidden, hoewel het alles, wel te verstaan, erg gebrekkig was, want de Heere moest mij alles leeren, want voortijds had ik maar twee

Sluiten