Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld oordeelen zal, dit is onmogehjk, want Christus is (voor hen) ^gestorven; ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt." Rom. 8:33,34.

We eindigen • onze verdediging van Gods raadsbesluiten met Lodenstijns gezangen:

Wijsheid zonder eind of paal, Zijn Zijn wegen al te maal enz.

Wie zou ooit om eigen voordeel, Wenschen dat die keten brak, Nutter ging dit gansche rond,

Dan een mijt daarvan te grond. Laat het zinken, laat het vallen, Als maar dezen raad bestaat enz.

Vaak wij meenen 's Heeren eer, Was op andere wijs veel meer, Dan op deze te verbreiden,

En wij feilen in dien vond, Omdat anders, als wij zeiden In zijn Raad beschreven stond.

Ja prijzen, prijzen is mijn plicht, Niet vragen wat er goedtrf kwaad is, Wat kan het anders zijn als licht?

'tGeen d'uitvoer van Gods eeuwige Raad is.

De Hemel werke wat Hij wil, Dewijl Hij d'eeuwige Besluiten Uitvoert, en 't schepsel zwijge stil, En sluite reden en wijsheid buiten.

Sluiten