Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzelfden Schrijver zijn bij den Uitgever J. Campen verschenen:

DE VERHEERLIJKTE IMMANUEL

Wandelende in het midden Van de zeven gouden kandelaren zijner duurgekocljte gemeente

■IC O RT E I- IJ h UI ï G E B RE II) IN E EN

TIEUTAL LEERREDEIEI

uit de Openbaringo Johannes.

É Prijs f 1.10.

HET OPRECHTE &ELOOF EENE INPLANTING GODS.

LEERREDE over den Zevenden Zondag van den Cathecbismus.

Prijs 20 Gent.

DE WAPENRUSTINGE GODS.

ZESTAL LEERREDENEN. Prijs 70 CeöC

DE ÏÏEIDELBERGSCHECATECHISMUS

in vragen en antwoorden verklaard.

Prijs 40 Gent. -

EEN SAMENSPRAAK

OVER

Doop ezi Avondmaal:

: Pajs .30' Cent.. '.

Sluiten