De roeping der kerk in zake de waarneming van de bediening van het H.-Avondmaal door hare lidmaten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar