Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Een dart, zonder dat er Gods woord door de kracht des Geestes in schijnt als een licht, is gelijk aan eene plaatse daar het licht ontbreekt en waar niets dan duisternis is; want

a. Gelijk zoo eene plaats niet anders is in zulk een staat, als verschrikkelijk en van vreeze vervuld , voor dengenen die daar verkeert, zoo is ook des zondaars harte, daar woont niet als verschrikking en als vrees , hoever dat ook de mensch het licht der reden (dat niet goddelijk is) zelfs uitblusschen kan, om zich zeiven van alle vrees te ontdoen; zoo kan hij echter zoo zorgeloos niet worden, of de overtuiging bij hem berustende dat er een God is, komt bij gelegenheden wel eens boven en verwekt in zijn duister harte wel eens vreeze bij hem. O menschen , dat kunnen die het beste weten, die daarvan kennis hebben bij hun eigen ervaring in engtens en gevaren , waarin het zich meest ontdekt.

6. Gelijk in eene duistere plaatse niet kan worden gezien van de gestaltenis deszelfs door dengenen die daarin verkeert, zoo kan de mensche den staat en toestand van zijn eigen ziel niet kennen in die duisternis waarin hij leeft en verkeert.

c. Gelijk iemand in eene duistere plaatse niet kan zien hoe hij zijn voet en gangen moet rigten zonder zulks tot zijne schade te doen, zoo ook den duisteren zondaar, krachtens de duisternis van zijn hart. O hij wandelt in het duister en hij weet niet waar hij henen gaat ; hij kan niet zien , hoe dat zijne wegen gerigt moeten worden , en beseft niet het gevaar van zijne gangen.

d. Gelijk de mensche door de duisternis van zijn hart, dus niet ziet van zijn gevaar en allezirische ellende , zoo ziet hij ook niets van de volmaaktheden Gods buiten hem ; met een woord , hij is geestelijk blind , en in stikduisternis, gelijk uit het gezeg.de reeds al is gebleken.

2. Zien wij dan nu eens de zaken , wélke door den mensch gekend worden , wanneer Gods woord door den H. Geest in zijn harte schijnt, gelijk een licht in eene duistere plaatse, waarbij zijne blinde oogen opengaan.

Sluiten